Население на градовете - 2015 г.

Население на Българските градове -2015 г.

(анализ)

 

     През изминалия месец НСИ оповести данните за демографската ситуация в страната за 2015 г. От тях можем да извлечем няколко основни момента. За изминалата година населението на България е намаляло с 48 414 души и към 31.12.2015 г. вече е 7 153 783 души. Раждаемостта продължава да е катастрофално ниска – 9,19 – най-ниска раждаемост в целия Европейски Съюз и на предпоследно място в Европа (преди Молдова). Смъртността е изключително висока – 15,34 – отново най-висока в ЕС, а и на целия континент Европа. От данните за Раждаемостта и Смъртността се вижда, че Естественият Прираст на България е силно отрицателен - -6,15, най-ниският естествен прираст в целия свят. България е в тежка демографска катастрофа, която все повече променя етническия облик на страната.

     Нека да погледнем изнесените данни в частност за градовете. От всички 257 български града, едва 29 увеличават населението си през изминалата година. От 27-те областни града, само 3 – София, Пловдив и Бургас са с положителен прираст (табл. 1). Бургас има най-голямо увеличение с 4252 души и вече е над 200 000 жители. Увеличението на населението на морския град обаче е изкуствено, тъй като през 2015 г. към него бяха присъединени две големи села – село Рудник и село Черно море. Двете села имат общо население 5778 д. Като от тези 5778 извадим 4292, колкото е увеличението за 2015 г., получаваме че Бургас реално е намалял с 1486 души за изминалата година. Прирастът на София е изцяло механичен (т.е. от преселници) и е с 3699 души. Така населението на столицата достига 1 231 981 жители. Пловдив се увеличава незначително, с 58 души и е 341 625 жители.

  

Град Население Прираст
1. София 1 231 981 3699
2. Пловдив 341 625 58
3. Варна 334 466 -1483
4. Бургас 203 017 4292
5. Русе 145 765 -1290
6. Стара Загора 136 807 -922
7. Плевен 99 628 -2350
8. Сливен 87 895 -1170
9. Добрич 86 292 -1525
10. Шумен 77 709 -1175
11. Перник 74 824 -1423
12. Хасково 72 336 -1483
13. Ямбол 70 224 -1337
14. Благоевград 69 610 -683
15. Пазарджик 69 384 -937
16. Велико Търново 68 320 -356
17. Габрово 54 950 -1053
18. Враца 54 150 -2367
19. Асеновград 49 510 -374
20. Казанлък 45 367 -627
21. Видин 43 595 -1732
22. Кърджали 43 031 -637
23. Кюстендил 41 380 -886
24. Монтана 40 293 -1521
25. Търговище 35 841 -543
26. Димитровград 35 504 -1233
27. Ловеч 34 002 -750
28. Силистра 32 868 -815
29. Разград 31 739 -481
30. Дупница 31 147 -721
31. Горна Оряховица 29 841 -476
32. Смолян 28 591 -533
33. Петрич 27 822 -609
34. Свищов 27 487 -676
35. Самоков 25 610 -357
36. Сандански 25 279 -397
37. Карлово 21 904 -431
38. Велинград 21 692 -250
39. Нова Загора 21 440 -382
40. Севлиево 21 200 -517
41. Лом 20 949 -517
42. Харманли 20 413 1427
43.Троян 20 040 -240
44. Ботевград 19 594 -295
45. Айтос 19 462 -153
46. Гоце Делчев 18 617 -197
47. Свиленград 17 882 -253
48. Карнобат 17 608 -267
49. Панагюрище 16 564 -304
50. Пещера 16 337 -122

 

табл. 1

Население на градовете към 31.12.2015 г. и прираст спрямо 2014 г.

 

     Всички останали 24 областни града намаляват своето население (табл.1). Катастрофално е намалението във Враца (-2367 д.), Плевен (-2350), Видин (-1732), Добрич (-1525), Монтана (-1521), Хасково (-1483), Перник (-1423) и Ямбол (-1337). Значително намаление на населението отбелязват големите градове Варна (-1483), Русе (-1290) и Стара Загора (-922). Сериозно намаление отчитат дори и университетските центрове Благоевград (-683) и Велико Търново (-356). Отчайващо е положението в Ловеч (-750), Кюстендил (-886) и Силистра (-815), които въпреки по-малкото си жители продължават да се стопяват с бързи темпове.

     От необластните градове, най-голямо увеличение отчита Харманли (+1427 души), но това увеличение също е изкуствено и се дължи на бежанците, настанени там. Другите 25 необластни града, които са с положителен прираст, са с малко население и се намират предимно на морския бряг (Несебър + 519 жители; Свети Влас + 233; Обзор + 139). Най-голямо намаление сред необластните градове отчита Димитровград (-1233), който се обезлюдява с бързи темпове. Сериозно намаление отчитат още Дупница (-721), университетският Свищов (-676), Казанлък (-627), Петрич (-629), Севлиево (-517) и Лом (-517). Най-големият необластен център си остава Асеновград (49 510 жители), чието намаление (-374), макар и значително, е по-малко в сравнение с другите подобни по големина градове.

     Картината става още по-отчайваща като анализираме данните за раждаемостта, смъртността и естественият прираст за градовете. През 2015 г. в България няма нито един град, който да е с положителен естествен прираст. Раждаемостта е изключително ниска, а смъртността е по-висока дори от военно време. Най-висока раждаемост имат градовете Сливен (11,96), Пловдив (10,63), Благоевград (10,36), София (10,20) и Кърджали (10,19) (табл.2) (табл.3). Сравнително по-високата раждаемост в Сливен и Пловдив се дължи на високия процент циганско население, а в Кърджали – на турско. И двата етноса имат по-висока репродуктивна нагласа от българския, като това важи в по-голяма степен за циганите. По-високата раждаемост в София се дължи на по-доброто икономическо положение в столицата, а високата раждаемост в Благоевград е в следствие на високия процент млади хора (най-младият град в България) и по-високите репродуктивни нагласи сред българите от този край. Най-ниска раждаемост сред областните градове имат Силистра (6,91), Ловеч (6,76), Габрово (6,65), Смолян (6,54) и „шампионът“ в тази негативна класация Видин (5,84) (табл.2) (табл.3). Тези 5 града имат изключително ниска раждаемост, което ще затруднява както икономическото им развитие, така и нормалното възпроизводство на населението.

Община Раждаемост (‰) Смъртност (‰) Естествен прираст (‰)
Благоевград 10.36 10.57 -0.21
Бургас 9.22 11.53 -2.31
Варна 9.41 10.86 -1.45
Велико Търново 8.83 12.85 -4.01
Видин 5.84 17.64 -11.81
Враца 7.49 15.63 -8.14
Габрово 6.65 17.60 -10.95
Добрич 8.26 12.72 -4.46
Кърджали 10.19 11.30 -1.11
Кюстендил 7.32 17.55 -10.24
Ловеч 6.76 18.50 -11.74
Монтана 7.39 16.55 -9.16
Пазарджик 9.38 14.35 -4.97
Перник 7.24 15.80 -8.56
Плевен 8.53 14.08 -5.54
Пловдив 10.63 11.67 -1.04
Разград 7.88 16.32 -8.44
Русе 8.16 14.04 -5.88
Силистра 6.91 18.09 -11.18
Сливен 11.96 14.36 -2.40
Смолян 6.54 14.38 -7.84
София 10.20 11.90 -1.70
Стара Загора 9.36 13.53 -4.17
Търговище 9.21 14.27 -5.05
Хасково 9.13 14.13 -5.00
Шумен 9.11 14.16 -5.05
Ямбол 8.90 13.39 -4.49
България 9.19 15.34 -6.15

табл.2

Естествен Прираст на областните градове за 2015 г.

 

Община Раждаемост (‰)   Община Раждаемост (‰)
1. Сливен 11.96   23. Силистра 6.91
2. Пловдив 10.63   24. Ловеч 6.76
3. Благоевград 10.36   25. Габрово 6.65
4. София 10.20   26. Смолян 6.54
5. Кърджали 10.19   27. Видин 5.84

 

табл. 3

5-те общини с най-висока и с най-ниска раждаемост сред областните градове (2015 г.)

 

   Смъртността за 2015 г. е най-висока в следните 5 български областни града: Ловеч (18,50), Силистра (18,09), Видин (17,65), Габрово (17,60) и Кюстендил (17,56) (табл.2) (табл.4). Отново, почти същите градове, които имат най-ниска раждаемост, имат и най-високата смъртност, което показва колко катастрофална е демографската ситуация там. Най-ниска смъртност имат: Пловдив (11,67), Бургас (11,52), Кърджали (11,30), Варна (10,86) и Благоевград (10,57) (табл.2) (табл.4). Смъртността в тези градове е по-ниска заради значително по-високият процент млади хора.

 

Община Смъртност (‰)   Община Смъртност (‰)
1. Ловеч 18.50   23. Пловдив 11.67
2. Силистра 18.09   24. Бургас 11.53
3. Видин 17.64   25. Кърджали 11.30
4. Габрово 17.60   26. Варна 10.86
5. Кюстендил 17.55   27. Благоевград 10.57

табл.4

5-те общини с най-висока и най-ниска смъртност сред областните градове (2015 г.)

     Естественият прираст е най-важният демографски показател. Представлява разликата между Раждаемостта и Смъртността и ни дава реална представа за демографските процеси протичащи на дадена територия. За 2015 г. в България няма голям град с положителен естествен прираст. Най-висок естествен прираст има Благоевград (-0,21), който се явява един своеобразен остров на нормалността във възпроизводството на населението. За съжаление, миграционният прираст в този град е отрицателен, което показва, че икономическата му привлекателност не е особено голяма. След Благоевград, с най-висок ЕП са Пловдив (-1,04), Кърджали (-1,11), Варна (-1,45) и София (-1,70) (табл.2) (табл.5). На другия полюс, най-нисък естествен прираст имат Кюстендил (-10,24), Габрово (-10,95), Силистра (-11,18), Ловеч (-11,74) и Видин (-11,81) (табл.2) (табл.5).

 

Община Естествен Прираст (‰)   Община Естествен Прираст (‰)
1. Благоевград -0.21   23. Кюстендил -10.24
2. Пловдив -1.04   24. Габрово -10.95
3. Кърджали -1.11   25. Силистра -11.18
4. Варна -1.45   26. Ловеч -11.74
5. София -1.70   27. Видин -11.81

табл.5

5-те общини с най-висок и най-нисък Естествен Прираст сред областните градове (2015 г.)

     От изнесените от НСИ данни можем да направим следните изводи: населението на България продължава да се топи с бързи темпове (50 000 на година), да застарява (43,3 г.) и да емигрира. Същевременно раждаемостта е катастрофално ниска (9,19‰), а смъртността – изключително висока (15,34‰). Естественият прираст на страната ни е най-ниският в целия свят (-6,15‰). При това положение нормалното възпроизводство на нацията е силно нарушено, смяната на поколенията няма да е пропорционална, а от това следват куп негативни социални, битови и икономически последици. Но още по-страшното е че има огромно несъответствие при възпроизводството на трите основни етноса, като с огромен превес е циганският. Броят на ромите непрекъснато се увеличава, увеличава се както общият им брой, така и относителният им дял сред общото население. Всичко това става за сметка на българския етнос, който не ражда, застарява, а младата му част емигрира. Този процес поставя въпрос за наличието на държава с името „България“, защото след 50 години българският етнос, който сега дава името на тази държава, вече няма да е определящ в етническия й облик.

BGtop

Bulgarian TOP
0   1   2   3 4   5

Рейтинг класация на българските сайтове 5rov.com